رابطه نامشروع

محمد

همسرم يك ساله ازمن جداست دادخواست طلاق هم داده ولي الان شك كردم كه بايك مرده ديگه رابطه جنسي داره راهي داره كه ازنظرپزشكي اثبات كنم