در فیس بوک به یک شرکت توهین و فهاشی کردم

Babak
ا سلام ایتجانب با باز کردن یک پروفایل مجازی به اسم دیگر در فیس بوکدر صفحه لایکو یک سری حرف و توهین نوشتم و در صفحه اثلی لایکو قرار دادم بعد از دو ماه پلیس فتا تماس گرفت و به آنجا رفتم و به گردن گرفتم که من این کار را کردم و روز 1شنبه به دادگاه خواسته شدن الام مشکلم اینجاست که آیا میتونم در دادگاه کل قضیه رو منکر بشم و بگم من هک شده بودن از این حرفها لطقاراهنماییم کنین