هزینه وکیلالت برای طلاق به علت ضرب و شتم

ضرب و شتم و پرداخت نکردن نفقه