شراکت در ثبت شرکت

مهشاد

با سلام

بنده با فرد دیگری در زمینه صادرات پسته خواستار شراکت هستیم بصورتی که کار از من و تمام امور مالی با ایشان است حال نیازمند ثبت شرکت بوده،به نظر شما برای ثبت شرکت ،شرکت با مسئولیت محدود مناسب است؟بعلاوه در صورتی که ثبت این شرکت تمام دارایی شرکت بنام شخص دیگر باشد و بنده سهم الشرکت نداشته باشم و در اساسنامه میزان حقوق خود را تعیین کنم چه مشکلاتی گریبانگیر من است؟لطفا بهترین کاری که در این زمینه قادر به انجامش هستم را نشانم دهید                      با تشکر فراوان