خريد خودرو

هدي

سلام من يكسال پيش خودرويي خريداري كردم قولنامه را دوستم نوشت ولي سند به نام من است و توي قولنامه به شرط يك لكه رنگ نوشتيم و امسال زمان فروش متوجه شديم كه ماشين دور رنگ ميباشد از فروشنده شكايت كرديم و در روز دادگاه قاضي فرمودند كه كسي كه قولنامه رو نوشته بايد شكايت ميكرده نه صاحب سند ماشين 

باتوجه به هزينه هايي كه براي كارشناسي و شكايت كردم ايا راهي هست براي اعتراض در نظر قاضي يا همه مراحل و هزينه ها از ابتدا بايد توسط دوستم كه قولنامه را نوشته لنجام شود