اقامت امارات جهت افرادی که متولد آن کشورهستن

احسان حشمت زاده

با سلام 

احتراما با عنایت به شنیده های جدیدی از قانون جدید اجازه اقامت دبی برای افرادی که متولد امارات می باشند . لطفا راهنماایی بفرمایید که همچین قانونی هشپست یا خیر ؟