صیغه موقت

بابک
با سلام اگر صیغه یک روزه را خودمان جاری کنیم در صورت مواجه با قانون چطور باید رابطه نامشروع را اصبات کرد و کلا نظر و راهنمایی شما چیست.ممنون