درخواست طلاق

الهام
با سلام,همسر من مدتی است که به مادرم تهمت و افترا میزنند و من از این بابت خیلی زجر میکشم,دیگر تحمل این شرایط برایم غیر ممکن شده و میخواهم از ایشان جدا شوم,چگونه به تمام حقوق خودم برسم؟یک پسر 2و نیم ساله دارم,نگهداری از اون از همه چیز برام مهمتره