تمکین و نحوه پرداخت مهریه بعد از قبول اعسار

نوید
همسرم ۴ ماه از خونه رفته برایش اظهارنامه فرستادم بر نگشت و حتی خانواده ش نذاشتن ببینمش وخودش چند بدون اطلاع خانواده ش زنگ زده...در جلسه تمکین حضور پیدا نکرده و بعد از جلسه و رای در لایحه خود گفته که مادرش ابلاغیه را به او نداده و تقاضای مهر کرده که من هیچ مالی ندارم جز ی اپارتمان ٨۰ متری... میخواستم بدونم ایا میتواند بخاطر مهریه ش توقیف کند و برای تمکین راهنمایی کنید خدا خیرتون بده که به ادم های بی بضاعت مالی کمک میکنید.. خسته نباشید