چک برگشتی مربوط به 10 سال پیش

reza

چکی که 10 سال پیش کشیدم به مبلغ 1 میلیون همان موقع برگشت خورد و بنده از ان شهر خارج شدم و ان شخص دیگر به من دسترسی نداشت الان اگر بخواهم ان چک را پرداخت کنم قانونا چقدر باید به ان شخص پرداخت کنم با توجه به اینکه 1 میلیون ان موقع پول زیادی بود ولی الان ارزشی ندارد --- در اصل میخواهم بدانم از لحاظ قانونی ان شخص چقدر میتواند از من بابت این چک ( ضررو زیان احتمالی ) بگیرد ؟