طلاق

نيلوفر

سلام من دختري٢٥ساله ام نزديكه دوسال هست كه عقدم يكبار با درخواست همسرم سقط جنين يكماه داشتم حالا متوجه اعتيادهمسرم به مخدر گل شدم (البته به صورت مصرف تفريحي)و مدركم دستگاه شنودي هست كه توو ماشينش گذاشتم حتي دختربازي هم ميكنه من از چه راهي ميتونم راحت تر جدا بشم؟