بنگاه املاک

مجتبی

با سلام

بنده منزلی را خریداری کرده ام که کل مبلغ آن 125000000تومان است و مبلغ 100000000 تومان را پرداخت کردم و مابقی قرار شد که روز تخلیه منزل پرداخت شود . چند روز مانده به تخلیه فهمیدم که منزل انحصار وراثتی بوده و فرزند کوچک متوفی بدون اجازه دیگر وراث منزل را به شخص دیگری فروخته و ان شخص منزل را به من فروخته است . به او گفتم که تکلیف منزل را معلوم کن و پولت را بگیر و وی روی کاغذی امضای وراث را گرفته که اصلا نمیدانم امضاها مال چه کسی است . در این میان بنگاهی هم می دانسته که این منزل مشکل دارد ولی به ما نگفت . حال تکلیف چیست ؟ آیا معامله درست است ؟ آیا بعدا مشکل پیش نمی آید؟ آیا می توانم از دست بنگاهی شکایت کنم ؟ ضمنا در اتحادیه شکایت کردم که متاسفانه ثمری نداشت . حالا فقط یک قولنامه دارم و طرف هم در منزلش ساکن است.