در مورد چاه و زمینهای آبیاری تحت پوشش چاه

اکبری

با سلام من یک حلقه چاه نیمه عمیق 30 سال است شریک هستم اعلان در مورد میزان برداشت اب مجاز هریک به اختلاف بر خورد کردیم و با وجود اسناد و مدارک لازم قاضی از دادن حکم امتنا میکند لطفا راهنمایی کننید .با تشکر