استفاده از شوکر

محسن خلیلی
تو نزاع دسته جمعی که به خواهرخانم من و برادرهایش شانزده نفری حمله شده,خواهرخانمم از شوکر استفاده کرده برای دفاع ازخودش,بعد از اومدن پلیس شوکر ضبط میشه,البته از دست خواهر نمیگیرنا,ازدستش میوفته قبل از اومدن پلیس,یکی از اهالی تحویل کلانتری میده,خواهر منم گردن نگرفته,اما اونا ادعا کردن,پیش قاضی,حالا بنظرتون اگه گردن بگیره چی میشه,اگرم نگیره چطور؟خواهشا راهنماییم کنید,تابحال پام به اینجاها نرفته,حالا گرفتار شدم,دلشوره دارم,ابروم در خطره