تخلف یک تعمیرکار

مجید

حدود شش ماه پیش در تاریخ خرداد ماه 94ماشین ام را که یک دستگاه مینی بوس کارسان میباشد. جهت تعویض موتور به یک تعمیر کار در اتوبان ساوه سپردم .وی سپس پیشنهاد موتور فولکس واگن را جهت تعویض به من داد ولی پس از حدودسه ماه معطل کردن من موتور مورد نظر هم مشکل برگ سبز ترخیص گمرکی داشت و هم مشکل فنی کارکرد در صورتی که ایشان 6/5 میلیون تومان پول را در عرض 10 روزابتدا از من گرفت و پس از تعویض موتور که عرض کردم مشکل فنی داشت یعنی (نشتی روغن از سوپر شارژر) حدود 2 ماه دیگر وقتم صرف رفع عیب فوق شد .که در نهایت رفع نشد و همچنین متوجه شدم موتور نیز دارای برگ سبز ترخیص نمی باشد و مشکل شماره گذاری دارد .حالا میخواهم ایشان خسارت این شش ماه که خودرو بنده بخاطر سهل انگاری ایشان خوابیده را بنمایم لذا از شما خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید که چگونه میتوانم این کار را انجام دهم . قبلا از کمک و مساعدتی که در این مورد میفرمایید کمال سپاس و تشکر را دارم.