میزان جرم

سلام

اگه با یه خانم متاهل رابطه داشته باشه کسی به صورت پیامکی. در صورت شکایت شوهر ریز پرینت پیام داده میشه؟

در صورت اثبات جرم رابطه نامشروع حداکثر چه مجازاتی برای پسر مجرد و زن متاهل اتفاق میفتد؟

ایا بعد از حکم شلاق قاضی برای پسر مجرد برای پسر حکم بازداشت صادر میشود یا بدون وثیقه ازاد میشه تا اجرای حکم؟

از زمان شکایت تا اعلام حکم چقدر طول میکشد؟