نقض قراداد

علی سالک

سلام

من با بانکی برای دریافت وامی به صورت مرحله ای قرارداد بستم اما بانک مرحله سوم را پرداخت نکرد و متاسفانه بعد از 5 سال بانک بدون پرداخت مرحله سوم برخلاف قرارداد مبنا رو دو مرحله قرارداده و خواسته تا تمام مبلغ رو نقدا پرداخت کنم و جریمه زیادی هم برای من در نظر گرفته و از دادن کپی قرارداد به من هم امتنا می کنه من چه باید بکنم ؟