آنحصار وراثت

مصطفی

با سلام.پدرم در زمان حیاتش تمامی اموال خود را به صورت صلح بین سه فرزند دیگرش تقسیم کرده به گونه ای که تا زمانی که زنده است فرزندانش حق تصرف در املاک ندارند و هیچ گونه سندی برای انتقال قطعی تنظیم نکرده و فقط صلح کرده و به بنده هیچ ملکی نداده است.سوال من این است که آیا سه فرزند دیگرش میتوانند به راحتی صلح را به نام خود انتقال دهند و من هیچ سهمی ار ارث نمیبرم یا راه حلی وجود دارد و من میتوانم حقم را بگیرم؟