رد حکم سرقت نارنج

لیلا

جدیدا حکمی در ساری صادر شده مبنی بر اینکه متهم به جرم سرقت 8 عدد نارنج و داشتن سابقه کیفری به یک سال حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق محکوم شده است. برای رد این حکم از چه قانون و ماده ای می شه استفاده کرد.