خیانت شوهر

یاسمن

با سلام

حدود 25 سال است ازدواج کرده ام شوهرم بنا مشکلات اقتصادی مدتی  سال خارج از گشور کار کرد و مشارکت هم خانه ایی خریدیم اما چون ایران نبود به اسم من شد وبعد از عزیمت به  ایران سالها بی کار بودو هزینه زندگی و بچه ها را من تامین می کنم  قراربود سه دانگ خانه را به ایشان انتقال دهم اما حدود دو سال هست  متوجه خیانت او و ارتباطش با زنهای زیادی هستم  و در این راه خود را محق میداند با اینکه یک دختر 23 سال و دختر 14 ساله دارم مهریه من 125 سکه می باشد و ایشان دارای ملک دیگری هم هست و بهیج وجه حاضر به صحبت نیست این روزها برای گرفتن سه دانگ منزل مسکونی من را تحت فشار گذاشتته  و از جانب دیگر حاضر به تغییر رفتارش هم نیست ماهها ست طلاق عاطفی در خانه حکم فرماست ممنون از راهنمایی شما