خرید آپارتمان به متراژ کمتر از واقعی

با سلام.درسال 90 یک آپارتمان آنگونه که در مبایعنامه قید شده به متراژ 110 متر خریداری نمودم.پس از گذشت چهار سال و با ارسال دو  سری اظهارنامه فروشنده به شرط فروش 110 متر قولنامه در قبال 90 متر واقعی مندرج در سند حاضر به انتقال سند شد.به عبارت بهتر قیمت 110 متر از من مطالبه می کند در حالی که طبق سند فقط 90 مترمربع می باشد و ادعا دارد که چون در قولنامه کلمه متراژ مفید قید نشده است و من طبقه فروخته ام با مشاعات و راه پله های موجود در آن طبقه می شود 110 متر مربع.از طریق دادگاه باعنوان کلاهبرداری در معامله شکایت کرده ام که پس از ارجاع از کلانتری به دادسرا و بازپرس نهایتاً جواب داده اند موضوع حقوقی است.برای احقاق حق و دریافت مبلغ اضافه پرداختی به قیمت روز چکار می توانم بکنم.

با سپاس