بهم تمت زدن

فائزه
سلام خسته نباشید.خانمی هستم 29ساله که اول ماه رمضان گذشته سر یک لامپ عمه وشوهرعمه ام بامن بحث کردن این قضیه گذشت تا عید فطر شدوما مهمان داشتیم منزلمان زنگ درو زدند در رو برای دو مهمان دیگه بازکردیم که یهودیدیم عمه وشوهرعمه بدون اطلاع ما در که باز شده بود پشت اون اومدن خونمون شروع کردن به فحاشی حرفایه خیلی زشت زدن و منو با لگد زد شوهر عمم که پام تایکماه کبودبود منو هل داد خوردم به میز ودستم زخمی شد پدرو مادرم حالشون بد شد چون مادرم ناراحتیه قلبی داره وپدرمم دیابتی هستن اینا خونمونوبهم ریختن فرارکردن رفتن ما فقط بهشون گفتیم بریدازخونه ی ما بیرون وکار دیگه ای نکردیم.پدرومادرموبردیم دکترسریع.بعدازیکماه متوجه شدیم که برامون شکایت کردن وبه دروغ گفتن که من باکاردمیوه خوری تهدیدش کردم وتوهین کردم به شوهرعمم وپدرمم بهش توهین کرده.ودوتا از عمه هایه دیگمم رفتن براش شهادت دادن علیه من وپدرم.که الان یکیش پشیمون شده واومده میگه ماروبه زوربرد اونجا.هرکاری تونست کرد با رشوه دادن به مامورای کلانتری برام حکم جلب گذاشت توپروندم چن بار سروان کلانتریو آورد در خونمون با کلک بهم گفتن بیا کلانتری بهمون توضیح بده بعد که رفتم رئیس کلانتری گفت که به اونجاربط نداره باید برم دادسرا ولی چون سروانشون گفته بود بیا بهمون توضیح بده جریانو ماهم فک کردیم میخان رضایت شاکیوبگیرن رفتم پیشه سروانی که اومده بود در خونمون بهمون گفت بشینین که بعد شروع کرد به نوشتن چند برگه وبه کلانتری گف اینا حکم جلب دارن دستبند زدن مارو بردن دادسرا که فیش گذاشتیم اومدیم خونه ولی حکم جلبو به مانشون ندادن.یک ماه پیش دادگاه تشکیل شد من گفتم که شاهد دارم همه چیو توضیح دادم ولی برام دوتا 74تا ضربه شلاق حکم دادن.توروخدا راهنماییم کنید لطفا من هیچکاری نکردم بخدا.روزی که این جریان شد توخونمون پراز مهمون بود همشون شاهدن برام که کاری نکردم.من چیکار باید بکنم الان بیست روز وقته اعتراض دارم .من وخانوادم تاحالا پامون اینجوجاهانذاشتیم تاحالا دعوانکردیم اصلاباکسی