مزایده

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب احدی از ورثه هستم که پس از اخذ دستور فروش مال مشاع، اقدام به انجام دو نوبت مزایده نموده که متاسفانه در هر دونوبت مشتری پیدا نشد و پس از اتمام مزایده دوم و مهلت شش ماهه ی نظر کارشناسی حال مشتری پیدا شده که برای خرید ملک بسیار عجله دارد برای تسریع در انجام فروش راهی وجود دارد یا باید مجدد ارجاع به کارشناسی جهت قیمت گذاری و مزاید سوم گردد.