مهریه و نحوه پرداخت آن

محمد
باسلام، بنده متاهل و دارای یک فرزند ۲ساله هستم، مهریه همسرم، شامل ۲دانگ از منزل مسکونی فعلی،۷۵۰ سکه و...، است، به تازگی خواهان دریافت مهریه خود هست! لطفاً به سوالات بنده پاسخ دهید. ۱) با توجه به اینکه دارو ندارم یک منزل هست، آیا در صورت فروش منزل و خرید منزل دیگر، بازهم ۲دانگ از آن منزل سهم او می شود؟یا ارزش ملک قبلی محاسبه می شود؟ ۲) نحوه پرداخت سکه و.. به چه صورت هست و آیا تمام آن باید پرداخت شود؟! قانونی در مورد کاهش سکه ها هست؟(سقف خاصی دارد) ۳) در صورت طلاق، خواهان فرزندم هستم، آیا شرایط خاصی دارد؟نمیخواهم فرزندم پس از جدایی با مادرش هیچگونه رابطه ای داشته باشد، قانون می تواند اجازه چنین کاری دهد؟ ۴) ماهانه چند درصد از حقوق طبق قانون جهت مهریه دریافت می شود؟ ۵) قانون حبس برای مهریه به چه صورت هست؟ عاجزانه از پاسخ و مشاوره شما سپاسگزارم