شکایت منابع طبیعی- تصرف عدوانی 500 مترمربع

ارش

سلام. باغی با برگ تشخیص سال 1348 و گواهی مثتثنیات و درج شده در سند خریداری کردم. اما بنا به ادعای منابع در سال 1379 با گذاشتن برگ تشخیص مجدد و دست بردن در نقشه های سال 1367 اقدام به ملی کردن 500 مترمربع از ورودی زمین من کرده اند. بدون رای دادگاه. وادعا میکنند که در ماده واحده این تصمیم گرفته شده است. دادگاه بدوی رای بر برائت داد و رای داد که سو نیت ندارم. اما زمین را باید تحویل دهم.مجددا در تجدید نظر اعتراض کردم که هنوز جوابی نداده است. من چه دفاعی میتوانم در تجدید نظر از خودم انجام بدم که دادگاه حق مسلم بنده را پایمال نکند. با تشکر.