اگر کارگر مالی از کارفرما را نداند؟

کیا
با سلام بنده کارگری بودم که در شرکتی کار میکردم و اخراجم کردند. حکم اینجانب از سوی اداره کار قطعی شده و کلیه مراحل دادگاه را طی کردم به من گفته شده اجراییه صادر و ابلاغ شده و گفتند که 40 روز دیگه مراجعه کنم میخواستم بدانم اگر شرکت پول را ندهد من شماره حساب از بانک ندارم یعنی بانکی ها نمیدهند و اینکه من هیچ اطلاعات مالی از کارفرما ندارم آیا دادگاه از من میخواهد که مال متعلق به محکوم علیه معرفی کنم یا از ماده 2 میتوانم تقاضا کنم؟ با تشکر