چک برگشتی

ذکی

سلام و وقت بخیر خدمت جنابعالی

بنده چک برگشتی کخ بخ نام خودم بود دارم و به رو برگشت زده ام ولی چون مدت دار صادر شده بود مثل اینکه حقوقی می شه . 

می خاستم در خصوص مدت زمانی که برای رسیدن به طلب خودم از صادر کننده و هزینه های انجامش رو بدونم؟

به دلیل حقوقی بودن چک مبلغ 3 درصد از مبلغ چک را که در زمان درخواست به دفتر امور قضایی ازم طلب نمودند صحیح است؟

حق الزهمه وکیل برای انجام دعاوی چقدر می باشد؟

تشکر از لطفتون