فک پلمپ

جواد

نیوجرسی توسط شهرداری در مقابل پارکینگ منزل مان قرارداده اند اینجانب آن را حدود  ( حدود 1 متر )  جابجا نمودم 
ابلاغیه ای از شعبه 727 دادیاری برایم مبنی بر فک پلمپ صادر شده
بایستی چکار کنم
جریمه اش چقدر میباشد
چه دفاعیه ای ارائه نمایم؟
باتشکر