عضویت در موسسات حقوقی

سلام آیا اعضا هیات علمی میتوانند در موسسات حقوقی عضو یا شریک شوند؟ با تشکر