طلاق

سلام بر شما‌. در طلاق توافقی پس از اطلاع داورین به عدم سازش زوجین، آیا قاضی حکم عدم سازش برای مراجعه به محضر را در محل صادر می کند یا حکم به در خانه متقاضیان طلاق ارسال می شود؟ اگر ارسال می شود این ارسال چند روز طول می کشد؟