چک برگشتی

هومن

با سلام

 یک فقره چک به مبلغ 18 میلیون تومان داشتم که در گاو صندوق شرکت بود و توسط شریک سابقم به بدهی های خودش داد و بدون اطلاع من بود.الان دارنده چک خواهان دریافت ملغ آن از من میباشد.من و شریک سابقه هیچ گونه حساب و کتاب مالی خودمان را نبسته ایم و حسابهای شرکت همچنان نیاز به رسیدگی دارد تا مشخص شود من بدهکار به شرکت میباشم یا ایشان.در هر حال از جانب دارنده چک تحت فشار هستم و نیز هیچگونه داد و ستدی با دارنده چک نکرده ام.در صورتیکه از شرخر برای نقد چک استفاده کند من چکار کنم و یا اینکه اگر از طریق قانونی اقدام کند من چه عکس العملی باید نجام دهم؟لطفا راهنمایی کنید.