سرقتت

سلام خسته نباشد برای من صورت جلسه شده مضنون ب کیف قاپی ولی شکایتی نشده/مخدوش بودن پلاک/فرار از پلیس بخاطر نداشتن گواهینامه حالا نامه ام رودادن ب  دادسرا سرقت سابقه ام ندارم ایا جرمی دارم که زندان داشته داشته باشه