اخذ مهریه

فرشته شاهدی
با سلام، حدود يه ساله که عقد کردم و تو این مدت شوهرم دو بار بعد از بحث های عادی منو ترک کرده، دفعه اول 20 روز و اينبار هم تقریبا يه ماهه، جوابمو نداده به پدرش زنگ زدم ايشون هم بهم گفتن فعلا به صلاح نیست با هم حرف بزنید، آیا این موضوع دليل محکمه پسندی برای دادگاه هست که من شکایت کنم؟؟