مهریه

مهران
خانوم بنده27.3 .94 ازمن شکایت کرده و ماشینمو توقیف کرده بود ،وبعد باهم کنار امدیم نامه رفع توقیفی و گرفتم و ماشین از توقیف درآوردیم،بنده این ماشین و 21.5.94 به نام دامادمون کردم و آن را به عنوان فروختن بیان کردم،دوباره ایشون در تاریخ 21.7.94 از من بابت گرفتن مهریه شکایت کرده،و رفته دادسرا به عنوان فرار از دین از من شکایت کرده،حالا به نظرتون اون فرار از دین محسوب میشه،الانم من اعسارمو دادم