فسخ معامله خودرو معيوب

پوريا
با سلام من حدود ٢٠روز پيش يك دستگاه ماكسيما مدل ٨٢ خريدم به مبلغ٤٦تومان كه فروشنده گفت فقط چند لكه كوچك رو درب ها رنگ دارد و قيمت يك ماشين سالم را پرداخت كردم بعد از چند روز از معامله متوجه شدم كه ماشين از جلو ضربه شديدي خورده كه باعث باز شدن ايربك ها شده و اين عيب در لحظه معامله پنهان بود. در ضمن در سند قيد شده اسقاط كافي خيارات از طرفين بعمل امد .ايا كاري ميتوانم انجام بدهم