جهیزیه

Elham
با سلام من جهیزیه ای که بردم روتوی عقدنامه ثبت نکردم چطور میتونم ثابت کنم که اون وسایل روخودم بردم؟