پناهندگی

ali

با عرض سلام

آیا برای ویزای توریستی کسانی که سربازی رفته اند باید وثیقه ای را برای آن کشور بگذارند؟

شما وکالت پناهندگی به آلمان را قبول می کنید یا کسی را میشناسید این کار را برایم انجام دهد؟