پیگیری حقوق مربوط به زمان سربازی

علی

سلام و درود خدمت شما.

به نظر شما اگر بنده شکایت کنم، میتوانم حقوق یک سال و نیم خدمت سربازی خود را کامل دریافت کنم یا خیر؟

توضیح: در قانون نظام وظیفه ماده ۴۹ بیان می کند، حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰ درصد و حداکثر نود ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. درحالیکه این حقوق به بهانه عدم تصویب بودجه برای این امر، به سربازان داده نمی شود.

بنده سال 90 با مدرک کارشناسی ارشد به سربازی رفتم و درجه بنده ستوان دومی بود. حقوق بنده حداکثر به 90هزار تومان میرسید. درصورتیکه حداقل حقوق افراد کادر هم درجه بنده حدود 900هزار تومان بود. کلیه فیش های حقوقی خودم را هم موجود دارم.

اگر این امکان وجود دارد، به کجا باید شکایت کنم؟

بسیار سپاسگذار میشوم اگر به سوال بنده پاسخ دهید.