سلب حضانت از مادر

Asal
اینجانب در هنگام طلاق مهریه خود را بخشیدم در قبتلش حضانت پسر ۲.۵ ساله ام را گرفتم در صورت ازدواج مجدد من حضانت از من سلب میشود؟ یا تا ۷ سالگی با من است؟ اگر حضانت را پس بگیرد مهریه به من بر میگردد؟