مشکل در وام

مسعود

با سلام

بنده 3 سال پیش وامی بمبلغ 75 میلیون تومان از یکی از بانکها دریافت نمودم و لازم بذکر است که وام را صاحب کار خودم بنام من گرفتند و مبلغ را نیز ایشان استفاده نموده اند و حال سوال بنده این است که در صورت عدم پرداخت بنده باید چکار کنم ؟

ضامن خود صاحب کارم میباشد و ضامن دوم یک شرکت معتبر ولی در فرم تعهد مهر شرکت با امضا یکی از سهامداران خورده شده در صورتی که اوراق شرکت مهر و دو امضا میباشد . و بانک به این مورد توجهی نکرده است ایا ضامن دوم از ضمانت ساقط میشود ؟

تشکر میکنم از شما که بنده حقیر را راهنمایی میکنید .