جهاز و اسباب خریداری شده بعد از ازدواج

Nasrin
با سلام میخواستم بدونم من میتونم تمامی اسباب اثاثیه منزل که چه به عنوان جهاز و چه بعد از ازدواج خریداری شده رو به جای مهریه از همسرم درخواست کنم؟