اعاده حیثیت

صیاد
با سلام و تشکر... در سال گذشته برادر کوچکم در حالی که مشغول فروش گازوییل در قصرشیرین بود مورد اصابت گلوله ماموران ناجا قرار گرفت ودر حالی که19سال داشت کشته شد در ساعات اولیه که رسانه های بیگانه در حال انعکاس خبر بودن یکی از شخصیت ها با مصاحبه با ایرنا از برادم به عنوان زورگیر یاد میکند که بعد چند روز مشخص شد که پرونده هیچ شاکی یا مال باخته یا اموال سرقتی ندارد لذا ما با شکایت از مرجع در دادگاه و ارسال پرونده به استان مواجع شدیم در ضمن مرجع مورد نظر در تماس با بنده عنوان کرده طبق گزارش نیروی انتظامی نظر داده و گزارش را تایید کرده در ضمن مرجع انتظامی عنوان کرده ما گزارش اولیه داده ایم ضمنا در تماس با خودم عنوان کرده که هیچ اسمی بکار برده نشده در حالی که طبق شواهد فرد مورد نظر برادر من بوده... لیکن از شما بزرگوار تقاضاى راهنمایی و یاری دارم..