گرفتن پول فروش ماترك از دادگاه

مهرزاد ميرزانيا

سلام 

منزل پدري توسط وكيل و از طريق دادگاه فروخته شده است حالا وكيل ميگويد كه پول را دادگاه به حساب من ميريزد و سپس من سهم هر يك از وراث را به حسابشان ميريزم 

ميخواستم بدانم اين يك روش معمول در اينگونه پرونده ها است