گرفتن حق و نفقه از مرد بی مسئولیت و خیانتکار

پدر من مدت 10ساله که روابط جنسی با مادرم نداشته یعنی ناتوانه. ولی با این حال با رنای زیادی رابطه داره و همیشه هم تو خونه فحاشی و فوشهای رکیک و خیلی وقتام کتک مادر 55سالمون. کلا بی احترامی و باب کردن و از لحاظ خرجی هم از کل حقوق 4 و 5میلیونی 1تومن خرجی به خانواده میده و باقیشو خرج خودش میکنه. مادرمم بخاطر ابرو صبوری کرده و گذشته. میخاستم بدونم طلاقی وجود داره که بی درد سر و اینکه حق و نفقه مادرم به دستش برسه؟35سال زندگی و تباه کرده