رای دیوان عالی

تهماسب سهرابی
با سلام ، اگر بخواهم به رای قضات دیوان عالی در نقض رای دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اعتراض کنم به کجا باید مراجعه کنم و چگونه ؟ با تشکر سهرابی