نحوه تعیین میزان حقوق از سهم ارث

آرمین

با سلام

اینجانب از سال 1366 تا 1392 در کارگاه پدرم مشغول به کار بوم.پدرم نزدیک به 19 سال حق بیمه برای من رد کرده اند ولی حقوقی پرداخت ننموده اند.اداره کار رای به پرداخت حقوق از ارث را بر مبنای حق بیمه همان سال و نه بر مبنای حقوق به روز داده اند.حال سوال من این است که میزان سود ی ضریب حقوق آن سال ها چگونه محاسبه می شود.و اینکه راهی وجود دارد که سال هایی که بیمه نبوده ام را اثبات کنم و با زنشسته شوم.

از راهنمایی شما متشکرم