فروش خودرو

نوید شریعت پناهی
سلام من خودروی به شخسی فروختم هیچ چیزی ننوشتیم و محظر هم نرفتیم تا با هم بریم تعویض پلاک الان وسیله دست ایشونه وخبری ازش نیست چکار کنم پولشم گرفتم