شکایت به دلیل ازدواج مجدد بی اجازه همسر اول

نیکو
سلام حدود دو سال است خاله ام پس از اختلافات طولانی مدت متوجه شدند همسرشان بدون اجازه از ایشان مجددا ازدواج کرده اند و هم اکنون در منزل همسر دوم خود به سر میبرند (بنا به خواست فرزندانشان و خاله ام) و در این مدت خاله هیچگونه شکایت پیگیر و مستمری از ایشان نکردند آیا اکنون میتوانند بخاطر این موضوع(مغفول شدن) از همسرشان شکایت کنند؟