نصب تابلو تجاری

احمدی

با سلام من به تازگی دفتر کار خریداری نمودم در یک ساختمان تجاری که صاحب ساختمان یک طبقه از ساختمان را فروخته و2طبقه دیگر در تملک ایشان است حالا من ودو تن از دیگر همسایگان قصد داریم روی دیوار جانبی ساختمان که پنجره هم ندارد تابلوی کار خود را نصب کنیم که صاحب ساختمان اجازه این کار را به ما نمیدهد

سوال من این است که آیا ایشان حق دارد جلوی انجام این کار را بگیرد یا خیر؟

واگر حق ندارد ما چگونه میتوانیم با ایشان برخورد کنیم واز حق خود دفاع نماییم؟

باتشکر