راهنمايي در مورد نحوه پيگيري بااين مدارك

فرشيد آسيايي

يك مبايعه نامه داريم از عقد قرارداد خانه و قرار بود يك خونه داييمون تحويل ما بده ولي به يكي ديگه فروخت خونرو الان ميخوام بدونم داشتن اين مبايعه چقدر كمكمون ميكنه و واهش چيه و يك چك ١٠٠ ميليوني هم داريم ازش لطفا كمي توضيح بديد چيكار ميتونيم بكنيم با اين مدارك ممنونم